Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Bahasa Melayu untuk Penterjemah | 27 - 28 Nov. 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN BENGKEL


OBJEKTIF
Untuk membolehkan peserta memantapkan pengetahuan bahasa Melayu daripada pelbagai aspek bahasa untuk tujuan terjemahan.


HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya untuk mengenal pasti dan menggunakan bahasa Melayu yang betul untuk tujuan terjemahan.


YURAN
RM400.00 (merangkumi bahan pembelajaran & sijil)


TEMPOH
2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN
Sesi kuliah, latihan & perbincangan


MEDIUM PEMBELAJARAN
E-pembelajaran
- Zoom (sesi kuliah dan perbincangan)
- Google Classroom (latihan)


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


KEPERLUAN BENGKEL

Tarikh: 27 Nov 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 400.00