Pengurusan

Encik_Sakri
Sakri Bin Abdullah

Pengurus Besar merangkap Pemangku Pengarah Urusan

SITI_RAFIAH
Siti Rafiah Binti Sulaiman

Ketua Jabatan Khidmat Terjemahan

JURINA
Jurina Binti Pieei

Ketua Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

ROHAIZAH
Siti Rohaizah Binti Hamzah

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

ANUAR
Mohd Khairulanuar Bin Manshor

Pengurus Pembangunan Perniagaan

RAHAYU
Rahayu Binti Ibrahim

Pengurus Jabatan Khidmat Terjemahan

KHALIL
Abd Khalil Zalmi Bin Kamarazaman

Pengurus Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

HASNA
Hasnafidah Binti Md Hanapi

Penolong Pengurus Jabatan Khidmat Pengurusan (Kewangan & Perolehan)

NIZAM
Khairulnizam Bin Mohamad Yunis

Penolong Pengurus Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

NIZAN
Nor Azanizan Bin Anawar

Penolong Pengurus Kursus, Kejurubahasaan, Kawalan & Pengurusan Risiko