Pengurusan

Encik_Sakri
Sakri Bin Abdullah

Pengurus Besar merangkap Pemangku Pengarah Urusan

SITI_RAFIAH
Siti Rafiah Binti Sulaiman

Ketua Jabatan Khidmat Terjemahan

JURINA
Jurina Binti Pieei

Ketua Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

ROHAIZAH
Siti Rohaizah Binti Hamzah

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

RAHAYU
Rahayu Binti Ibrahim

Pengurus Jabatan Khidmat Terjemahan

KHALIL
Abd Khalil Zalmi Bin Kamarazaman

Pengurus Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

HASNA
Hasnafidah Binti Md Hanapi

Penolong Pengurus Jabatan Khidmat Pengurusan (Kewangan & Perolehan)

NIZAM
Khairulnizam Bin Mohamad Yunis

Penolong Pengurus Jabatan Jualan Buku & Khidmat Penerbitan

NIZAN
Nor Azanizan Bin Anawar

Penolong Pengurus Kursus, Kejurubahasaan, Kawalan & Pengurusan Risiko