Pengurusan

Encik_Sakri
Sakri bin Abdullah

Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif

SITI_RAFIAH
Siti Rafiah binti Sulaiman

Ketua Akademi Bahasa dan Terjemahan

HASNA
Hasnafidah binti Md Hanapi

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

En.Shuhaimi1_
Ahmad Shuaimi bin Yunos

Ketua Jabatan Penerbitan

NIZAN
Nor Azanizan bin Anawar

Pengurus Pembangunan Perniagaan, Pejabat Pengarah Urusan