Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Kursus Penterjemahan Am (Intensif) | 4 - 15 Nov. 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS


PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan kursus penterjemahan intensif/sambilan yang mengkhusus kepada asas terjemahan. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada teknik, strategi dan prosedur terjemahan, sintaksis, semantik, laras dan peristilahan, serta aspek tatabahasa. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu menterjemah teks pelbagai bidang - umum, komunikasi massa, undang-undang, sains sosial, sastera kreatif serta sains dan teknologi.


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya menterjemah teks yang berbeza menggunakan prosedur terjemahan yang berlainan dengan mengambil kira pelbagai pertimbangan dalam penterjemahan.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:


TEMPOH

Intensif - 60 jam / 10 hari (Isnin - Jumaat)


MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, latihan dan perbincangan


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris


SIJIL

Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pencapaian dan Transkripsi Kursus.

Tarikh: 04 Nov 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 1,500.00