Buku

Titik Ke Titik, Hujan

Penulis: Ariff Mohamad

ISBN: 9789674302030

Tahun Terbit: 2014

Harga: RM 15.00 / 20.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Sastera, Puisi

Beli Dalam Talian:

Lazada

Puisi dalam kumpulan ini membawa persoalan kemanusiaan yangpelbagai. Kerencaman gelagat manusia yang diperhati, dibaurkandengan pengalaman, menuntut penghayatan pembaca. Puisikadangkala bersifat peribadi, namun apabila dihadirkan dalam bentukdan teknik yang tersendiri akan membawa makna yang menyeluruhdan sejagat.

Titik ke Titik, kiasan perjalanan manusia bermula daripada kelahiranhingga ke akhirnya. Hujan, tentunya membawa tafsiran kesyukuran,rahmat, kebahagiaan dan dalam keadaan tertentu mengusik kedukaan.Begitulah puisi. Bukan sekadar kata-kata. Seperti kata penyair:

aku dihujani aksara membentuk kata

frasa terbangun menjadi ayat dan ujaran

hingga mewacana menjadi sebuah puisi

sebuah lagi, sebuah dan lagi.

Hadirkan diri, dalam puisi, dalam hujan, antara titik ke titik.