Buku

Pengurusan Modal Insan

Penulis: Angela Baron, Michael Armstrong

ISBN: 9789830685298

Tahun Terbit: 2015

Harga: RM 35.00 / 40.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Umum, Bisnes & Pengurusan

Beli Dalam Talian:

Pengurusan Modal Insan (PMI) adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis, mengukur dan menilai bagaimana pekerja menjalankan dasar dan amalan dalam mewujudkan nilai. Buku ini menjurus kepada mengenal pasti dan mempamerkan pertambahan nilai oleh pekerja dan pengurusan pekerja yang amat cekap kepada sesebuah organisasi, dan mewujudkan suatu hubungan antara pengurusan sumber insan dengan strategi perniagaan.

Pengurusan Modal Insan: Mencapai nilai tambah melalui pekerja akan menyediakan para pengamal sumber manusia dan pengurus dengan panduan yang praktikal ke arah mencapai objektif tersebut. Buku ini menerangkan bagaimana sesebuah organisasi dapat menjelaskan kepada pihak pengurusan sumber manusia dan pengurusan pekerja bahawa proses bagi memaksimumkan impak terhadap prestasi perniagaan adalah dengan mempertingkat nilai yang diperoleh oleh mereka daripada pekerja di samping usaha yang berterusan bagi memenuhi aspirasi dan keperluan mereka.

Pengurusan Modal Insan: Mencapai Nilai Tambah Melalui Pekerja akan menyediakan para pengamal sumber manusia dan pengurus dengan panduan yang praktikal ke arah mencapai objektif tersebut. Buku ini menerangkan bagaimana sesebuah organisasi dapat menjelaskan kepada pihak pengurusan sumber manusia dan pengurusan pekerja bahawa proses bagi memaksimumkan impak terhadap prestasi perniagaan adalah dengan mempertingkat nilai yang diperoleh oleh mereka daripada pekerja di samping usaha yang berterusan bagi memenuhi aspirasi dan keperluan mereka.