Buku

Oksidentalisme: Dalam Sastera Melayu

Penulis: Mohamad Saleeh Rahamad

ISBN: 9789674305413

Tahun Terbit: 2014

Harga: RM 35.00 / 40.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Sastera, Kumpulan Esei

Beli Dalam Talian:

Lazada

Apabila kuasa Eropah melakukan kolonialisme dan imperialisme ke Asia, Afrika dan Amerika Latin, mereka turut memanfaatkan strategi bersifat kebudayaan melalui persuratan. Memandangkan peranan sastera sangat penting, penulisan wacana Orintalisme telah menjadi suatu projek yang terancang demi meneguhkan kolonialisme dan imperialisme. Sebaliknya, peribumi negara tanah jajahan juga telah memberikan reaksi secara intelektual terhadap Orientalisme. Wacana Orintalisme dibalas dengan wacana Oksidentalisme. Walau bagaimanapun, wacana Oksidentalisme tidak mempunyai agenda seperti Orientalisme.

Demikianlah yang diperlihatkan melalui kajian terhadap kesusasteraan pascakolonial di Malaysia dalam buku ini. Pelbagai corak Oksidentalisme muncul daripada perspektif pengarang yang berada dalam ruang waktu yang berlainan, sejak era naungan kolonial sehinggalah era Mahathir Mohamad yang terkenal sebagai pengkritik keras terhadap negara-negara Barat.