Buku

Konsep Asas dan Model untuk Latihan Jurubahasa dan Penterjemah

Penulis: Daniel Gile
Penterjemah: Puteri Roslina Abdul Wahid

ISBN: 9789830687582

Tahun Terbit: 2011

Harga: RM 55.00 / 60.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Penterjemahan

Beli Dalam Talian:

Lazada

Konsep Asas dan Model untuk Latihan Jurubahasa dan Penterjemah menyediakan asas kepada pembaca tentang konsep yang diperlukan untuk memahami prinsip, isu dan masalah yang sering dihadapi dalam bidang terjemahan dan kejurubahasaan profesional. Karya ini membimbing pembaca bermula daripada pengenalan kepada isu komunikasi asas sehinggalah perbincangan tentang betapa perlunya penyelidikan terjemahan, seterusnya perbincangan tentang isu kesetiaan, strategi dan taktik terjemahan dan kejurubahasaan, pengetahuan yang diperoleh secara ad hoc, punca kesilapan dalam terjemahan, serta kognisi terjemahan dan kejurubahasaan.