Buku

Antologi Puisi: Malaysia - Thailand

Penulis: Saifullizan Yahaya, Abdul Razak Panaemalae

ISBN: 9789674602666

Tahun Terbit: 2016

Harga: RM 30.00 / 35.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Sastera, Puisi

Beli Dalam Talian:

Lazada Shopee

Antologi Puisi Malaysia - Thailand menghimpunkan puisi penyair Malaysia dan Thailand dalam versi dwibahasa hasil kerjasama antara Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) dan Persatuan Penulis Thailand (The Writers’ Association of Thailand atau WAT).

Sejumlah 60 buah puisi dalam antologi ini mengungkapkan suara kemanusiaan para penyair dari dua buah negara yang berjiran, tetapi berbeza dari segi budaya dan adat resam. Melalui puisi, perbezaan itu dapat diserasikan dalam nada yang sama, yakni meneguhkan nilai kebenaran dan keadilan sejagat. Antologi ini menjadi wadah untuk manusia saling mengenali dan menghormati budaya yang menjadi jati diri setiap bangsa, dan dalam konteks politik, dapat mengakrabkan hubungan antara dua entiti yang terpisah oleh batasan geoplitik.