Penulis

Ishak Haji Muhammad

Anak Mat Lela Gila

RM 20.00

Budak Beca

RM 25.00

Putera Gunung Tahan

RM 20.00