Kursus

Kursus Penterjemahan Am Prapersaraan (Intensif) | 9 - 18 November 2020

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan program intensif yang mengkhususkan kepada bidang terjemahan. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu teori dan amali. Dalam bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada asas dan teknik terjemahan; peranan dan kod etika profesional penterjemah; teknik; proses; strategi proses; alat bantu; dan isu dalam terjemahan. Bagi bahagian amali pula, peserta perlu melakukan latih amal bagi mengukur tahap penguasaan dan kemahiran masing-masing. Pada akhir kursus, peserta wajib menduduki peperiksaan bagi penganugerahan Sijil Pencapaian.


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya memahami, menjalankan fungsi sebagai penterjemah mahir berpandukan teknik, proses dan strategi proses penterjemahan yang betul.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:


MOD PEMBELAJARAN

Bersemuka (face to face) / Secara dalam Talian (online) / Kombinasi (hybrid)


MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris


YURAN

RM1,200.00


TEMPOH

Lapan (8) hari.


SIJIL

Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pencapaian dan Transkripsi Kursus.


SYARAT PENYERTAAN

Tarikh: 09 Nov 2020

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 1,200.00