Kursus

Kursus Jurubahasa Serentak (Sambilan) | 28 November - 12 Disember 2020

Penerangan Kursus

NOTA : TARIKH KURSUS ADALAH 10, 17 DAN 24 OGOS 2019

KANDUNGAN KURSUS

a. Pengenalan kepada Kejurubahasaan

b. Peranan dan Jenis Kejurubahasaan

c. Kod Etika Profesional Jurubahasa

d. Teknik Kejurubahasaan Serentak

e. Proses Kejurubahasaan Serentak

f. Strategi Proses Kejurubahasaan Serentak

g. Kekangan dalam Kejurubahasaan Serentak

h. Latih Amal

PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan kursus intensif/sambilan yang mengkhusus
kepada kejurubahasaan serentak. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian
iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan
didedahkan kepada asas kejurubahasaan, peranan dan jenis kejurubahasaan,
kod etika profesional jurubahasa, teknik, proses, strategi proses dan
kekangan dalam kejurubahasaan serentak. Untuk bahagian amali pula,
peserta perlu melakukan latihan sebagai jurubahasa serentak bagi situasi
tertentu.

OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya menjalankan fungsi sebagai
jurubahasa berpandukan teknik, proses dan strategi proses kejurubahasaan
serentak yang betul dan sesuai mengikut konteks.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya mempraktikan tugasan
kejurubahasaan serentak mengikut teknik, proses dan strategi
kejurubahasaan berturut yang bertul dan sesuai dengan konteks.

YURAN

RM900.00

TARIKH

a. Intensif

b. Sambilan

TEMPOH

a. Intensif (3 hari berturutan, Isnin – Rabu)

b. Sambilan (3 minggu berturutan, setiap Sabtu)

MOD PEMBELAJARAN

Kuliah, tutorial dan perbincangan

MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

SIJIL

Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pencapaian dan Transkripsi Kursus.

Tarikh: 28 Nov 2020

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 900.00