Kursus

Kursus Jurubahasa Berturut (Sambilan) | 30 November 2020 - 2 Disember 2020

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

a. Pengenalan kepada Kejurubahasaan

b. Peranan dan Jenis Kejurubahasaan

c. Kod Etika Profesional Jurubahasa

d. Teknik Kejurubahasaan Berturut

e. Proses Kejurubahasaan Berturut

f. Strategi Proses Kejurubahasaan Berturut

g. Kekangan dalam Kejurubahasaan Berturut

h. Latih Amal

PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan kursus intensif/sambilan yang mengkhusus kepada

kejurubahasaan berturut. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan

kepada asas kejurubahasaan, peranan dan jenis kejurubahasaan, kod etika

profesional jurubahasa, teknik, proses, strategi proses dan kekangan

dalam kejurubahasaan berturut. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu

melakukan latihan sebagai jurubahasa berturut bagi situasi tertentu.

OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya menjalankan fungsi sebagai

jurubahasa berpandukan teknik, proses dan strategi proses kejurubahasaan

berturut yang betul dan sesuai mengikut konteks.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya mempraktikan tugasan

kejurubahasaan berturut mengikut teknik, proses dan strategi

kejurubahasaan berturut yang betul dan sesuai dengan konteks.

YURAN

RM900.00

TEMPOH

a. Intensif (3 hari berturutan, Isnin – Rabu)

b. Sambilan (3 minggu berturutan, setiap Sabtu)

MOD PEMBELAJARAN

Kuliah, tutorial dan perbincangan

MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

SIJIL

Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pencapaian dan Transkripsi Kursus.

Tarikh: 30 Nov 2020

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 900.00