Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Peralatan dan Teknologi dalam Terjemahan | 29 - 30 Apr. 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN BENGKEL


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta mengenal pasti dan menggunakan peralatan dan teknologi yang bersesuaian untuk menterjemah sesuatu teks mengikut keperluan industri.


HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:


YURAN
RM500.00 (merangkumi bahan pembelajaran & sijil)


TEMPOH
2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN
Sesi kuliah, latihan & perbincangan


MEDIUM PEMBELAJARAN
E-pembelajaran
- Zoom (sesi kuliah dan perbincangan)
- Google Classroom (latihan)


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


KEPERLUAN BENGKEL

Tarikh: 29 Apr 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 500.00