Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Peralatan dan Teknologi dalam Terjemahan | 1 - 2 Okt. 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN BENGKEL


OBJEKTIF
Untuk membolehkan peserta mengenal pasti dan menggunakan peralatan dan teknologi yang bersesuaian untuk menterjemah sesuatu teks mengikut keperluan industri.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:


YURAN

RM500.00 (merangkumi bahan pembelajaran & sijil)


TEMPOH

2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN

Sesi kuliah, latihan & perbincangan


MEDIUM PEMBELAJARAN

E-pembelajaran
- Zoom (sesi kuliah dan perbincangan)
- Google Classroom (latihan)


MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


KEPERLUAN BENGKEL

Tarikh: 01 Oct 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 500.00