Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Penulisan Dokumen Rasmi | 11 - 12 Disember 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya menulis dokumen rasmi menggunakan bahasa Melayu yang betul dari segi tatabahasa, serta sesuai dengan format, gaya dan laras penulisan rasmi.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir bengkel ini, peserta berupaya untuk menulis dokumen rasmi menggunakan tatabahasa yang betul, serta mematuhi format, gaya dan laras untuk penulisan rasmi.


TEMPOH

2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, latihan dan perbincangan


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu


MEDIUM PEMBELAJARAN

E-pembelajaran


KEPERLUAN BENGKEL

Tarikh: 11 Dec 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 350.00