Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Pengukuhan Bahasa Melayu | 20 - 21 Mei 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta mengukuhkan pengetahuan bahasa Melayu daripada pelbagai aspek untuk tujuan kegunaan rasmi.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir bengkel ini, peserta berupaya untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Melayu yang betul untuk tujuan rasmi.

TEMPOH

2 hari berturutan/12 jam

MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, tutorial dan perbincangan


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu


MEDIUM PEMBELAJARAN

E-pembelajaran


KEPERLUAN BENGKEL

Tarikh: 20 May 2024

Tempat: Secara dalam talian

Harga: RM 400.00