Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] | Bengkel Bahasa Melayu untuk Penterjemah (Intensif) | 7-8 Nov. 2022

Penerangan Kursus

KANDUNGAN BENGKEL

- Tatabahasa (Morfologi)
- Tatabahasa (Sintaksis)
- Makna Kata & Ayat (Semantik)
- Bahasa, Makna & Konteks (Pragmatik)
- Laras Bahasa & Wacana


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta memantapkan pengetahuan bahasa Melayu daripada pelbagai aspek bahasa untuk tujuan terjemahan.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya untuk mengenal pasti dan menggunakan bahasa Melayu yang betul untuk tujuan terjemahan.


YURAN

RM300.00 (merangkumi bahan pembelajaran & sijil)


TEMPOH

2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN

Sesi kuliah, latihan & perbincangan


MEDIUM PEMBELAJARAN

E-pembelajaran
- Google Meet (sesi kuliah dan perbincangan)
- Google Classroom (latihan)


MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


KEPERLUAN BENGKEL

- Capaian Internet 3 ‒ 5GB sehari (bergantung kepada jenis penyedia perkhidmatan Internet dan gadjet yang digunakan).
- Kamera web (webcam).
- Mesin pencetak (sekiranya ada untuk tujuan mencetak bahan tambahan. Namun sekiranya tiada, peserta boleh merujuk bahan dalam bentuk salinan lembut).

Tarikh: 07 Nov 2022

Tempat: Kelas secara dalam talian (online)

Harga: RM 300.00