Kursus

[KELAS DALAM TALIAN] Bengkel Asas Penterjemahan (Intensif) | 26-27 Sept. 2022

Penerangan Kursus

KANDUNGAN BENGKEL

- Teori & Praktik Terjemahan
- Bahasa & Tatabahasa dalam Terjemahan
- Amali Bidang Terpilih


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta memahami perkara asas berkaitan dengan penterjemahan sesuatu teks dari sudut teori dan praktiknya.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:
- memahami secara asas berkenaan dengan penterjemahan,
- menggunakan bahasa dan tatabahasa yang betul ketika menterjemah sesuatu teks, dan
- menterjemah sesuatu teks menggunakan teknik yang betul.


YURAN

RM400.00 (merangkumi bahan pembelajaran & sijil)


TEMPOH

2 hari berturutan/12 jam


MOD PEMBELAJARAN

Sesi kuliah, latihan & perbincangan


MEDIUM PEMBELAJARAN

E-pembelajaran
- Google Meet (sesi kuliah dan perbincangan)
- Google Classroom (latihan)


MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


KEPERLUAN BENGKEL

- Capaian Internet 3 ‒ 5GB sehari (bergantung kepada jenis penyedia perkhidmatan Internet dan gadjet yang digunakan).
- Kamera web (webcam).
- Mesin pencetak (sekiranya ada untuk tujuan mencetak bahan tambahan. Namun sekiranya tiada, peserta boleh merujuk bahan dalam bentuk salinan lembut.)

Tarikh: 26 Sep 2022

Tempat: Kelas secara dalam talian (online)

Harga: RM 400.00