Kursus

[KELAS BERSEMUKA] Kursus Penterjemahan Bahasa Arab - Bahasa Melayu (Intensif) | 24 Jun - 3 Jul. 2024

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS


PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan kursus penterjemahan sambilan yang mengkhusus kepada asas penterjemahan Arab ke bahasa Melayu. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada kaedah, prosedur, pragmatik, semantik, serta isu-isu bahasa dan budaya dalam penterjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu menterjemah teks pelbagai bidang - tafsir al-Quran dan agama, nas/syarah hadis, sains sosial serta sastera.


OBJEKTIF
Untuk membolehkan peserta berupaya mengenal pasti dan menyunting teks yang berbeza berdasarkan pertimbangan tertentu dengan menggunakan kaedah penyuntingan yang bersesuaian.


HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:


TEMPOH

Intensif - 48 jam/8 hari

MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, latihan dan perbincangan


MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan bahasa Arab


SIJIL
Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pencapaian dan Transkripsi Kursus.

Tarikh: 24 Jun 2024

Tempat: Bilik Latihan, Wisma ITBM

Harga: RM 1,200.00