Kursus

Bengkel Pembacaan Pruf (Intensif) | 6 - 8 Julai 2020

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

a. Aspek Bahasa

b. Prinsip Pembacaan Pruf

c. Simbol Pruf

d. Gaya Penandaan Pruf

e. Latih Amal


PENERANGAN KURSUS

Kursus ini merupakan kursus intensif yang mengkhusus kepada asas pembacaan pruf. Bengkel ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada aspek bahasa, prinsip pembacaan pruf, simbol pruf dan gaya penandaan pruf. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu melakukan latihan penggunaan simbul pruf pada teks terpilih.


OBJEKTIF

Untuk membolehkan peserta berupaya menggunakan simbol pruf yang betul ketika menyunting Pelbagai jenis teks untuk pelbagai peringkat penyuntingan.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:

a. memahami prinsip pembacaan pruf yang betul,
b. memahami dan menggunakan simbol pruf yang betul dan bersesuaian mengikut jenis teks, dan
c. memantapkan kemahiran dan pengetahuan tatabahasa bahasa Melayu.


YURAN

RM550.00


TARIKH

a. Insentif
b. Sambilan


TEMPOH

a. Intensif (3 hari berturutan, Isnin – Rabu/Selasa – Khamis)
b. Sambilan (3 minggu berturutan, setiap Sabtu)


MOD PEMBELAJARAN

Kuliah, tutorial dan perbincangan


MEDIUM PENGAJARAN

Bahasa Melayu


SIJIL

Peserta akan memperoleh Sijil Penyertaan pada akhir bengkel.

Tarikh: 06 Jul 2020

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 550.00