BM EN
  • SEBUT HARGA JURUBAHASA
  • MAKLUMAT PELANGGAN
  • MAKLUMAT ACARA / URUSAN

MAKLUMAT PELANGGAN

Borang ini bagi mendapatkan sebut harga khidmat kejurubahasaan untuk pelbagai acara / urusan perniagaan, persidangan, seminar perbicaraan mahkamah, perkahwinan dan diplomatik