Galeri

Malam Baca Puisi Dunia 2019

Tarikh:14 Sep 2019

Tempat:Perpustakaan Negara Malaysia

Tetamu Kehormat:(i) Cik Saraya binti Arbi (Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia); (ii) Puan Maizan binti Ismail (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia); (iii) Tuan Mazmi bin Kamal (Pengerusi Institut Terjemahan & Buku Malaysia)

WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.41_AM_%282%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.22.01_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.22.05_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.22.06_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.22.06_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.23.57_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.23.57_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.23.58_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.23.59_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.23.59_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.26.29_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.26.30_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.28.58_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.31.55_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.31.56_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.31.56_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.31.57_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.41_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.41_AM_%283%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.41_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.42_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.34.42_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_8.44.29_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.22_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.22_AM_%282%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.22_AM_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.23_AM_%281%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.23_AM_%282%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.23_AM_%283%29_ WhatsApp_Image_2019-09-19_at_9.51.23_AM_ aashkjhasfsd DSC_0603 DSC_0586 DSC_0599 DSC_0600 DSC_0588 DSC_0604 DSC_0607 DSC_0608 DSC_0615 DSC_0625 DSC_0619 DSC_0627 DSC_0628 DSC_0630 DSC_0635 DSC_0632 DSC_0639 DSC_0641 DSC_0644