Author

Ian Jacques

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan (Edisi Ketujuh)

RM 70.00