Buku

Penterjemahan Undang-undang

Penulis: Deborah Cao
Penterjemah: Hasuria Che Omar

ISBN: 9789830685816

Tahun Terbit: 2011

Harga: RM 45.00 / 50.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Penterjemahan

Beli Dalam Talian:

Dalam Penterjemahan Undang-undang penulis membuat analisis terhadap kemampuan menterjemah pelbagai teks undang-undang seperti kontrak, statut dan surat cara perundangan berbilang pihak, selain memberikan analisis perbandingan antara Common Law dengan Undang-undang Sivil. Penulis telah menggunakan pengalamannya yang luas dengan disertakan pelbagai contoh untuk menerangkan sesetengah masalah besar dalam terjemahan undang-undang.

Penterjemahan Undang-undang merupakan sebuah karya yang sarat dengan maklumat dan merupakan rujukan dan panduan yang amat baik bagi penterjemah terutama yang terlibat dengan dokumen undang-undang.