Buku

OUD: Warisan Seni Dari Timur Tengah

ISBN: 9789830689753

Tahun Terbit: 2013

Harga: RM 35.00 / 40.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Malaysiana

Beli Dalam Talian:

Lazada

Keseluruhannya buku ini telah mengemukakan satu informasi padat berkenaan alat muzik Oud dengan adaptasi maklumat yang menyeluruh bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan yang lebih khusus dalam kaedah pembelajaran serta permainan yang lebih teratur dengan memahami sejarah asal, cara pembuatan, gaya permainan dan teori muzik dari Timur Tengah kepada semua peringkat penggemar alat muzik yang unik ini. Kaedah teoritikal telah dikembangkan bagi mencapai kemahiran dan sistem kaedah mengajar untuk memperbaiki gaya pembelajaran secara hafalan yang masih diamalkan di Malaysia sehingga hari ini yang merangkumi pengetahuan dalam Maqam Arab dan teori muzik dari negara Timur Tengah; mampu meningkatkan kemahiran bermain dalam gaya