Buku

Menulis Biografi: Melakar Kehidupan

Penulis: Jeniri Amir

ISBN: 9789674303266

Tahun Terbit: 2013

Harga: RM 30.00 / 35.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Sastera, Biografi/Memoir

Beli Dalam Talian:

Lazada

Kita ingin mengetahui “cerita-cerita kecil tentang orang besar” dan “cerita-cerita besar tentang orang kecil”. Keinginan untuk mengetahui akan hal “orang besar” dan “orang kecil” ini boleh ditelusuri melalui biografi.

Di Malaysia, belum ada lagi buku yang membicarakan teknik penulisan biografi secara lengkap. Penulis buku ini mempunyai pengalaman yang luas tentang penulisan biografi. Dalam buku ini, penulis menumpukan perhatian kepada persoalan penting yang perlu diketahui dan dikuasai oleh penulis biografi. Antara yang disentuh oleh penulis ialah perbezaan antara memoir, biografi dan autobiografi, ciri dan jenis biografi, alat dan retorik penulisan biografi, teknik memulakan halaman dan bab pertama, penggunaan illustrasi, memberi judul biografi, dan kesilapan atau kelemahan umum dalam penulisan biografi.

Terbitnya buku Menulis Biografi: Melakar Kehidupan ini telah mengisi suatu ruang kosong yang belum pernah diisi oleh mana-mana penulis di negara kita tentang teknik dan panduan penulisan biografi.