Buku

Komunikasikan: Sains, Tulus, Integriti Demi Kesejahteraan Masyarakat

Penulis: Wilfred Madius Tangau

ISBN: 9789674607142

Tahun Terbit: 2017

Harga: RM 40.00 / 40.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Umum, Bisnes & Pengurusan

Beli Dalam Talian:

Shopee Lazada

Buku ini memperjelaskan situasi pembaharuan teknologi yang sebenarnya banyak memberikan faedah dan kebaikan kepada masyarakat, negara, dan dunia – baik daripada aspek ekonomi, teknologi, mahupun kesejahteraan kesihatan global. Pada masa sama, buku ini turut menjelaskan peri pentingnya untuk rakyat mengambil tahu dan memahami setiap teknologi yang berlaku, bagaimana ia berlaku (menerusi pemahaman yang mudah), dan bagaimana ia memberi manfaat kepada mereka – kerana hanya dengan itu mereka akan menerima perubahan atau teknovasi yang kini giat dilaksanakan kerajaan, khususnya menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Setiap isi tulisan dalam buku ini diadunkan lengkap mencakupi pelbagai aspek sebagai garis panduan masa hadapan rakyat Malaysia selaras dengan inisiatif Transformasi Nasional 2050 (TN50) oleh kerajaan sebagai persediaan menghadapi tahun-tahun mendatang.