Buku

Keupayaan Kepimpinan untuk Pembangunan Sekolah yang Berterusan

Penulis: Linda Lambert
Penterjemah: Balasandran A. Ramiah, Nor Asikin Salleh, Junaidah Abdul Jamil

ISBN: 9789830685366

Tahun Terbit: 2010

Harga: RM 25.00 / 30.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Pendidikan, Umum, Bisnes & Pengurusan

Beli Dalam Talian:

Buku Keupayaan Kepimpinan untuk Pembangunan Sekolah yang Berterusan ini menggariskan lima syarat utama untuk mendapatkan keupayaan kepimpinan yang tinggi:

• Penglibatan secara mahir dalam kerja kepimpinan

• Penggunaan data berasaskan pertanyaan untuk menentukan keputusan dan amalan

• Penglibatan yang meluas dan bertanggungjawab secara bersama dalam pembelajaran murid

• Amalan reflektif yang membawa kepada inovasi

• Meningkatkan pencapaian murid pada tahap yang tinggi atau secara tetap

Di samping memberikan langkah komprehensif secara umum kepada sekolah untuk mencapai kriteria ini, Lambert juga secara panjang lebar menyelitkan perbincangan beliau dengan pendidik tentang pandangan serta teknik memperkembangkan kepimpinan dalam amalan seharian. Beliau juga memberikan rubrik dan soal selidik yang berguna untuk digunakan oleh guru atau pentadbir dalam menilai kemahiran kepimpinan mereka.

Buku Keupayaan Kepimpinan untuk Pembangunan Sekolah yang Berterusan ini menggariskan lima syarat utama untuk mendapatkan keupayaan kepimpinan yang tinggi:

Di samping memberikan langkah komprehensif secara umum kepada sekolah untuk mencapai kriteria ini, Lambert juga secara panjang lebar menyelitkan perbincangan beliau dengan pendidik tentang pandangan serta teknik memperkembangkan kepimpinan dalam amalan seharian. Beliau juga memberikan rubrik dan soal selidik yang berguna untuk digunakan oleh guru atau pentadbir dalam menilai kemahiran kepimpinan mereka.