Buku

Keistimewaan Islam dan Undang-undang Syariah di Malaysia

Penulis: Zainul Rijal Abu Bakar, Nur Hidayah Muhammad Hashim

ISBN: 9789674604301

Tahun Terbit: 2016

Harga: RM 35.00 / 40.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Umum, Bisnes & Pengurusan

Beli Dalam Talian:

Secara etimologi, “syariah” bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara terminologi pula, “syariah” bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan, sesuai ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah ibadat umum dan khusus yang dinisbahkan kepada sumber hukum Islam.

Mahmud Shaltut mendefinisikan “syariah” sebagai aturan yang ditetapkan Allah, supaya manusia mengadaptasikan aturan itu dengan saudaranya yang Muslim dan saudara kemanusiaannya (bukan Islam) serta hubungan dirinya dengan alam semesta dan kehidupan.

Banyak orang yang tidak begitu memahami akan aspek perundangan syariah khususnya di Malaysia, walaupun orang Islam sendiri. Oleh sebab itu, buku ini diterbitkan bertujuan untuk menjadikannya sebagai bahan bacaan yang boleh membantu masyarakat awam memahami sistem perundangan di Malaysia, terutamanya yang melibatkan perundangan syariah di negara ini.