Buku

Ibadah Untuk Pesakit: Panduan dan Pedoman

Penulis: Abdul Hadi Mohamed, Aminudin Che Ahmad, Hamid Ghazali

ISBN: 9789674607777

Tahun Terbit: 2018

Harga: RM 25.00 / 30.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Umum, Bisnes & Pengurusan

Beli Dalam Talian:

Lazada Shopee

Konsep Hospital Mesra Ibadah adalah satu konsep yang baru dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Konsep ini merupakan satu pendekatan bagi membantu pesakit dan perawat untuk lebih mendekati dan mengamalkan nilai murni dalam amalan kerja harian.

Buku IBADAH UNTUK PESAKIT: Panduan dan Pedoman ini dihasilkan bagi memberikan garis panduan kepada perawat dalam membantu pesakit untuk beribadah semasa mereka berada di hospital terutama semasa di wad. Pendekatan buku ini tidak terhad hanya kepada perawat di hospital sahaja bahkan untuk semua perawat yang berurusan dengan pesakit di rumah jagaan orang tua, di rumah dan sebagainya. Diharapkan buku ini dapat dijadikan rujukan mudah untuk perawat dan pesakit bagi meningkatkan mutu ibadah mereka.