Buku

マレーシアとシャリア  : 憲法とイスラム法の現代的課題

Penulis: Zainul Rijal Abu Bakar, Nur Hidayah Muhammad Hashim

ISBN: 9784877385248

Tahun Terbit: 2019

Harga: RM 50.00 / 55.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Umum

Beli Dalam Talian:

「シャリア」の語源は、アッラーがその信奉者に対して課したルールや規則という意味である。専門的に解説すると、「シャリア」とはイスラム教の原典に著されたイスラムの教えに従って、一般的な問題や信仰に関する問題など、人生すべてに応用される規則となる。マフムッド・シャルトゥットの定義によると、ムスリムがどのように神、他のムスリムや非ムスリム、更には世界や人生と関係を築いていくかをアッラーが指し示したルールである。マレーシアにおいて、たとえイスラム教徒であっても、憲法とシャリアの関係について十分な知識がある人は少数である。本書は、シャリアやイスラム法に関心を持つ人を含む一般社会の人々が、マレーシアの法制度について理解を深めるための概説書として、広く読まれることを目的に出版されたものである。

Secara etimologi, “syariah” bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Secara terminologi pula, “syariah” bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan, sesuai ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah ibadat umum dan khusus yang dinisbahkan kepada sumber hukum Islam.

Mahmud Shaltut mendefinisikan “syariah” sebagai aturan yang ditetapkan Allah, supaya manusia mengadaptasikan aturan itu dengan saudaranya yang Muslim dan saudara kemanusiaannya (bukan Islam) serta hubungan dirinya dengan alam semesta dan kehidupan.

Banyak orang yang tidak begitu memahami akan aspek perundangan syariah khususnya di Malaysia, walaupun orang Islam sendiri. Oleh sebab itu, buku ini diterbitkan bertujuan untuk menjadikannya sebagai bahan bacaan yang boleh membantu masyarakat awam memahami sistem perundangan di Malaysia, terutamanya yang melibatkan perundangan syariah di negara ini.