Buku

100 Panduan Bagi Guru Pelatih

Penulis: Angella Cooze

ISBN: 9789830685632

Tahun Terbit: 2014

Harga: RM 25.00 / 30.00 (Sabah & Sarawak)

Kategori: Pendidikan

Beli Dalam Talian:

Lazada

Praktikal dan inovatif - buku ini sesuai dijadikan panduan kepada semua guru pelatih.

Bahagian 1: Persediaan untuk Latihan

1 Standard Perguruan – Pengetahuan dan Pemahaman
2 Standard Perguruan – Nilai Profesional dan Pengajaran
3 Profil Kemasukan dan Perkembangan Kerjaya (CEDP)
4 Melengkapkan CEDP Anda
5 Mengendalikan Tugasan
6 Mengikuti Sesi Pengajaran Guru
7 Pentaksiran dan Refleksi Kendiri
8 Menangani Kritikan

Bahagian 2: Mengenali Hal Sekolah
9 Menyusun Kerja Anda
10 Membiasakan Diri dengan Suasana Sekolah
11 Hari Persekolahan
12 Etika Berpakaian
13 Prosedur Harian
14 Mesyuarat
15 Berkongsi Bilik
16 Peraturan, Dasar dan Prosedur Sekolah
17 Kurikulum: Panduan Sepintas Lalu

Bahagian 3: Sesi Pelajaran
18 Perancangan dan Persediaan
19 Menyediakan Rancangan Mengajar
20 Menyediakan Tugasan
21 Menyediakan Tugasan dan Keperluan Murid
22 Sumber Pelajaran
23 Panduan Menggunakan Sumber Secara Berkesan
24 Panduan Tambahan tentang Sumber
25 Kepentingan Melaksanakan Pelajaran Mengikut Keupayaan Murid
26 Panduan Tambahan tentang Pelaksanaan Pelajaran
27 Gaya Belajar
28 Mengenalpasti Gaya Belajar yang Berbeza
29 Memberikan Arahan dan Penerangan
30 Menyoal Murid
31 Kewarganegaraan
32 Mendorong Minat Murid Melalui ICT serta Pengajaran yang Ringkas dan Tepat
33 Mendorong Minat Murid Melalui Persekitaran Positif

Bahagian 4: Pengurusan Tingkah Laku
34 Menguruskan Kelas
35 Peraturan Keluar Masuk Kelas
36 Memperkenalkan Diri
37 Interaksi dengan Murid pada Peringkat Awal
38 Bahasa Badan – Cara Berdiri dan Gerak Isyarat
39 Bahasa Badan – Penampilan Anda dan Pendekatan Tanpa Lisan
40 Bahasa Badan – Penggunaan Tangan dan Mata
41 Suara
42 Mengawal Nada Suara
43 Membina Sempadan
44 Hubungan Anda dengan Murid
45 Konsisten dan Adil
46 Menggalakkan yang Positif – Ganjaran dan Hukuman
47 Kandungan Pelajaran, Kepelbagaian dan Matlamat – Menarik Minat Murid
48 Berkaitan Tugasan dan Mengelakkan Masalah – Panduan Menarik Minat Murid dalam Pembelajaran
49 Mengelakkan Perselisihan Faham
50 Menangani Situasi yang Mencabar
51 Di Koridor

Bahagian 5: Peranan Pastoral
52 Mengenal Sistem Pastoral
53 Menjadi Guru Kelas
54 Tugas Pentadbiran
55 Memberikan Sokongan Bersesuaian
56 Menangani Isu Sensitif
57 Berhubung dengan Ibu bapa/Penjaga Murid
58 Pertemuan dengan Ibu bapa
59 Perbincangan yang Mungkin Sukar dengan Ibu bapa

Bahagian 6: Pentaksiran dan Pemarkahan
60 Pentaksiran – Apakah Tujuannya?
61 Membuat Pentaksiran yang Berkesan
62 Jenis Pentaksiran
63 Pentaksiran dalam Pembelajaran
64 Pentaksiran di dalam Kelas
65 Pemarkahan
66 Menangani Beban Memeriksa
67 Memeriksa demi Kepentingan Murid
68 Menggunakan Skema Pemarkahan

Bahagian 7: Pembezaan
69 Memahami Pembezaan
70 Merancang Tugasan yang Berbeza
71 Pembezaan di dalam Kelas
72 Mengajar Murid Berkeupayaan EAL
73 Pelbagai Tahap Keupayaan di dalam Kelas
74 Panduan Mengendalikan Kepelbagaian Tahap Keupayaan

Bahagian 8: ICT sebagai Alat Pengajaran dan Pembelajaran
75 Maklumat Am
76 Kajian dan Internet
77 Mendraf dan Menyunting
78 Penerbitan Meja (Desktop Publishing)
79 Pembentangan dan Interaksi

Bahagian 9: Gambaran yang Lebih Luas
80 Tanggungjawab dari Segi Perundangan
81 Melibatkan Diri
82 Lawatan ke Luar Sekolah dan Pengurusan Kelab
83 Perkembangan Pengajaran dan Pembelajaran
84 Tekanan
85 Mengelakkan Tekanan

Bahagian 10: Mencari Pekerjaan
86 Program Induksi
87 Mencari Kerja
88 Permohonan Anda
89 Tentang Diri Anda … Kenyataan Peribadi
90 Kurikulum Vitae Anda (CV)
91 Menghadiri Temu duga
92 Panduan Temu duga
93 Demonstrasi Pengajaran
94 Guru Ganti
95 Bekerja di Luar Negara

Bahagian 11: Maklumat yang Berguna
96 Organisasi dan Persatuan Guru
97 Bahan Bacaan yang Dicadangkan
98 Laman Web
99 Glosari A–I
100 Glosari K–Z