Kursus
 
 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PENULISAN KARYA ASLI (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PEMANTAPAN BAHASA MELAYU (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS JURUBAHASA BERTURUT (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • ENGLISH FOR WRITING AND COMMUNICATION (INTENSIVE) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PENTERJEMAHAN PENGURUSAN, EKONOMI, KEWANGAN, SAINS & TEKNOLOGI (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS ASAS BAHASA PERANCIS (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PENYUNTINGAN TERJEMAHAN (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN BAHASA ARAB - BAHASA MELAYU (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS JURUBAHASA SERENTAK (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PENYUNTINGAN TERJEMAHAN (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • BENGKEL PEMBACAAN PRUF (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS JURUBAHASA BERTURUT (SAMBILAN) 2018 (HRDF CLAIMABLE)

 • KURSUS PENTERJEMAHAN AM (INTENSIF) 2018 (HRDF CLAIMABLE)