Kursus

Kursus Jurubahasa Berturut (Sambilan) | 23 dan 30 November serta 7 Disember 2019

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

a. Pengenalan kepada Kejurubahasaan
b. Peranan dan Jenis Kejurubahasaan
c. Kod Etika Profesional Jurubahasa
d. Teknik Kejurubahasaan Berturut
e. Proses Kejurubahasaan Berturut
f. Strategi Proses Kejurubahasaan Berturut
g. Kekangan dalam Kejurubahasaan Berturut
h. Latih Amal

PENERANGAN KURSUS
Kursus ini merupakan kursus intensif/sambilan yang mengkhusus kepada kejurubahasaan berturut. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada asas kejurubahasaan, peranan dan jenis kejurubahasaan, kod etika profesional jurubahasa, teknik, proses, strategi proses dan kekangan dalam kejurubahasaan berturut. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu melakukan latihan sebagai jurubahasa berturut bagi situasi tertentu.

OBJEKTIF
Untuk membolehkan peserta berupaya menjalankan fungsi sebagai jurubahasa berpandukan teknik, proses dan strategi proses kejurubahasaan berturut yang betul dan sesuai mengikut konteks.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya mempraktikan tugasan kejurubahasaan berturut mengikut teknik, proses dan strategi kejurubahasaan berturut yang betul dan sesuai dengan konteks.

YURAN
RM900.00

TEMPOH
a. Intensif (3 hari berturutan, Isnin – Rabu)
b. Sambilan (3 minggu berturutan, setiap Sabtu)

MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, tutorial dan perbincangan

MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

SIJIL
Peserta perlu mengambil peperiksaan bagi membolehkan peserta memperoleh Sijil Pengiktirafan dan Transkripsi Kursus.

Tarikh: 27 Nov 2019

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 900.00