Kursus

Bengkel Penyuntingan Terjemahan (Sambilan) | 7, 14, 21 dan 28 Disember 2019

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

a. Pengenalan kepada Penyuntingan Terjemahan
b. Tatabahasa dalam Penyuntingan
c. Kaedah Penyuntingan Berkomputer dan Penandaan Simbol Pruf
d. Penyuntingan Teks Umum
e. Penyuntingan Teks Komunikasi Massa
f. Penyuntingan Teks Undang-Undang
g. Penyuntingan Teks Sains Sosial
h. Penyuntingan Teks Sastera Kreatif
i. Penyuntingan Teks Sains dan Teknologi

PENERANGAN KURSUS
Kursus ini merupakan kursus penyuntingan intensif/sambilan yang mengkhusus kepada asas penyuntingan. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada pengenalan kepada penyuntingan terjemahan, tatabahasa dalam penyuntingan terjemahan, kaedah penyuntingan berbantukan komputer dan penandaan penyuntingan menggunakan simbol pruf. Untuk bahagian amali pula, peserta perlu menyunting teks umum, komunikasi massa, undang-undang, sains sosial, sastera kreatif serta sains dan teknologi.

OBJEKTIF
Untuk membolehkan peserta berupaya menyunting teks yang berbeza berdasarkan pertimbangan tertentu dengan menggunakan kaedah penyuntingan yang bersesuaian.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:

a. mengenal pasti dan menggunakan kaedah penyuntingan yang bersesuaian dengan jenis teks,
b. memantapkan kemahiran dan pengetahuan tatabahasa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris,
c. memahami penggunaan kaedah penyuntingan berkomputer dan penandaan penyuntingan menggunakan simbol pruf,
d. mengenal pasti dan menggunakan sumber yang boleh dipercayai untuk membantu proses penyuntingan, dan
e. menjadi lebih mahir dalam menyunting pelbagai jenis teks.

YURAN
RM600.00

TARIKH
a. Insentif
b. Sambilan

TEMPOH
a. Intensif (4 hari berturutan, Isnin – Khamis),
b. Sambilan (4 minggu berturutan, setiap Sabtu)

MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, tutorial dan perbincangan

MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

SIJIL
Peserta akan memperoleh Sijil Penyertaan pada akhir bengkel.

Tarikh: 07 Dec 2019

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 600.00