Kursus

Bengkel Pemantapan Bahasa Melayu (Intensif) | 2 - 4 Disember 2019

Penerangan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

a. Pengenalan kepada Dasar Bahasa Kebangsaan
b. Sistem Ejaan, Bentuk Kata, Kata Terbitan, Rangkai Kata dan Jenis Ayat

PENERANGAN KURSUS
Kursus ini merupakan kursus intensif yang mengkhusus kepada pemantapan tatabahasa bahasa Melayu. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu: bahagian teori dan amali. Untuk bahagian teori, peserta akan didedahkan kepada pengenalan dasar bahasa kebangsaan, sistem ejaan, bentuk kata, kata terbitan, rangkai kata dan jenis ayat. Untuk bahagian amali pula, peserta akan didedahkan kepada latihan amali bagi menguji tahap pemahaman peserta terhadap tatabahasa bahasa Melayu.

OBJEKTIF
Untuk memantapkan pengetahuan peserta berkenaan tatabahasa bahasa Melayu untuk pelbagai tujuan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, peserta berupaya:

a. mengenal pasti dan menggunakan tatabahasa bahasa Melayu yang betul, dan
b. memantapkan pengetahuan sedia ada terhadap tatabahasa bahasa Melayu untuk pelbagai tujuan.

YURAN
RM550.00

TEMPOH
Intensif (3 hari berturutan, Isnin – Rabu)

MOD PEMBELAJARAN
Kuliah, tutorial dan perbincangan

MEDIUM PENGAJARAN
Bahasa Melayu

SIJIL
Peserta akan memperoleh Sijil Penyertaan pada akhir bengkel.

Tarikh: 02 Dec 2019

Tempat: Bilik Latihan ITBM

Harga: RM 550.00