ITBM Logo

Sosiologi Sosiologi

Sosiologi Sosiologi

Sosiologi Sosiologi
Sociology Sociology

Saleh Faghirzadeh
RM 44.00 / RM 49.00 (Sabah & Sarawak)
ISBN: 9789830681689
Tahun terbit: 2004
Jumlah muka surat: 378

Beli sekarang ›

Buku ini ditulis dengan dua matlamat. Pertama, untuk mengemukakan satu garis kasar yang menyeluruh mengenai idea sosiosejarah Ibn Khaldun dan kedua, untuk mentafsir pemikiran beliau secara sistematik dengan cara menghubungkan satu tajuk dengan tajuk yang lain. Dalam kajian ini, penulis telah memasukkan perkataan Arab secara khusus seperti mana yang digunakan oleh Ibn Khaldun sendiri. Dua istilah yang telah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun iaitu Ilm al-Umran (Sains Pembangunan atau Sosiologi) dan Asabiya (Perpaduan) telah lama dipergunakan dalam tradisi keilmuan di Barat dan dibahas berulang-kali oleh sarjana terkemuka Barat – sehingga pengertian kedua-dua istilah itu menjadi terlalu kebaratan dan hilang maksud asal.